Hier geen skaeve huse Hier geen Wij vertellen je graag waarom hier een andere plek voor gezocht moet worden. Skaeve Huse Groningen Wij zijn niet tegen, maar... Omgevingsonderzoek Waarom deze locatie ongeschikt is? Skaeve Huse Lees het hier
Wat houdt het project nou precies in?
Het is lastig een mening te vormen zonder beeld

De gemeente Groningen wil aan de Hoofdweg 143A een open woonvorm realiseren voor 9 mannen met een psychiatrische en/of justitiële achtergrond en met een drugs- en/of drankverslaving. Zij hebben allerlei zorg-en hulptrajecten doorlopen, maar zonder resultaat. Deze doelgroep is niet te handhaven in een woonwijk…en daarom maar in een kinderrijke buurt met een doorgaande route naar school, sport of werk voor kinderen en forenzen.

page-header
Opmerkelijke uitspraken
Welke bewoners heeft de gemeente op het oog?
Doelgroep Skaeve Huse

Hieronder een beknopte omschrijving van de doelgroep om een beeld te geven van de beoogde bewoners. Voor een volledige omschrijving klik hier voor meer informatie.

is de afgelopen tijd veel aan het drinken, zorgt voor veel overlast op straat (fluiten, schreeuwen tegen de hond, ruzie met mensen op straat) en vraagt in de opvang veel aandacht, vaak negatief zodat andere bezoekers daar last van hebben wat weer voor conflicten zorgt. X. heeft vanwege zijn agressieve gedrag bij verschillende hulpverleningsinstellingen een toegangsverbod 

Als Y. onder invloed was werd hij handtastelijk en gaf hij overlast in de buurt 

Z. had afspraken gemaakt met de leiding over dat hij alleen ’s avonds mocht drinken, en alleen op zijn kamer maar hij zocht toch altijd de gezelligheid op en hierdoor ontstond er een onveilige situatie voor zijn medebewoners en de medewerkers. 

A. kan dan uit zijn dak gaan, schreeuwen en huilen en dit is in de MO, of in een normale woonbuurt, zeer lastig om mee om te gaan. A. is fysiek nooit agressief maar kan verbaal wel zo te keer gaan dat hij een sanctie krijgt in de MO. moet hij soms ’s nachts naar buiten om de herbelevingen te kunnen weg lopen in de open lucht, A liep dan opgejaagd vele kilometers door de stad. Hij heeft het nodig om elk moment van de nacht naar buiten te kunnen als de onrust en de herbelevingen te erg worden. 

B. kan moeilijk tegen autoriteit en is gauw geprikkeld. B. is sinds kort weer bij ons in de opvang nadat hij een jaar een sanctie heeft gehad omdat hij een medewerker naar de keel is gevlogen. B. heeft bij ons binnen weinig tot geen contact met andere mensen en zodra hij aangesproken wordt en dit bevalt hem niet óf dit overvalt hem dan begint hij te schreeuwen tegen deze persoon.

Mogelijk is de decompensatie in ontremd gedrag ontstaan door cocaïne- en cannabisgebruik, waarbij cliënt waarschijnlijk gevoeliger is voor de effecten doordat cliënt geen methadon meer gebruikt. Luxerende factor kan een detentie zijn geweest en stress als gevolg van druk vanuit de woningcorporatie 

Man met gemengde persoonlijkheidsstoornis (narcistisch/antisociaal/borderline), ADHD (congenitale toxoplasma), middelenafhankelijkheid, lage intelligentie, zwakke persoonlijkheidsstructuur. Zeer prikkelgevoelig en manipulatief/ontregelend naar anderen. 

Bekijk hier een vergelijkbaar plan met dezelfde doelgroep, criteria en ervaringen met andere Skaeve Huse.
WAT WIJ DOEN
Wij willen een nieuwe plek voor Skaeve Huse Groningen
Omgevingsonderzoek

Op 25 augustus 2021 is het rapport openbaar gemaakt dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Breuer & Intraval naar aanleiding van het omgevingsonderzoek over de mogelijke komst van Skaeve Huse aan de Hoofdweg in Harkstede. Het betreft een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente. Enkele buurtbewoners namen deel aan de begeleidingscommissie bij dit onderzoek.

Hoewel wij als buurtbewoners de samenwerking met de onderzoekers als constructief hebben ervaren, was het een langdurig en intensief proces. Ook bleven de verschillen van inzicht tussen de gemeente en ons als omwonenden aan de orde. Het rapport brengt volgens ons overtuigend in beeld dat er meer dan voldoende redenen zijn om de voorgenomen plannen voor een Skaeve Huse-project aan de Hoofdweg in Harkstede te herzien.

Lees hier het volledige rapport

Lees hier de reactie van omwonenden op het rapport

Lees hier enkele reacties vanuit de pers:

https://gezinsbode.nl/artikel/1175595/skaeve-huse-in-harkstede-lijkt-een-onhaalbare-kaart-blijkt-uit-onderzoek-of-het-lukt-om-angsten-en-zorgen-van-omwonenden-weg-te-nemen-is-de-vraag.html

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/845669/woonvorm-harkstede-lijkt-onmogelijk-door-vertrouwensbreuk-tussen-gemeente-en-omwonenden

Buiten de woonwijk

Skaeve Huse behoren buiten de woonwijken geplaatst te worden. Dit is beter voor de beoogde bewoners en de woonomgeving. In alle andere projecten in Nederland zijn of worden de bewoners gehuisvest ver buiten een woonwijk, op een industrieterrein of dichtbij een penitentiaire inrichting. Voorbeelden hiervan zijn Rotterdam en Velsen. Ook op platform woonoverlast zie je dit terug. 

Skaeve Huse
pexels-josie-stephens-23008
pexels-kat-jayne-568021
pexels-kam-pratt-3257717
SAMENGEVAT
Waarom doen wij dit?

Ontnemen wij deze mensen nu een kans tot een beter bestaan? Nee, dat is hier niet het punt. De gemeente heeft zelf ook aangegeven dat deze locatie niet aan alle voorwaarden voldoet. Bovendien hebben zij zelf toegegeven de situatie verkeerd te hebben ingeschat, omdat blijkt dat er veel sociale interactie door  (fiets-)verkeer en wandelaars is en het een kinderrijke buurt betreft. Het is dus een kwestie van “Het kan eigenlijk niet, maar het moet toch, want we willen graag Skaeve Huse”. 


Als je 
het belangrijk vindt dat dit project een succes wordt en slaagt voor de bewoners, dan zoek je een optimale locatie waar je (duurzaam) in investeert. Dan kies je geen locatie die “Het minst NIET aan de voorwaarden voldoet”. Dat is niet eerlijk tegenover de buurt en zeker niet tegenover de beoogde bewoners.

Ook tegen deze plek?
Wat kan jij doen?
LEIDRAAD KWETSBARE GROEPEN
Het proces en hoe de gemeente fouten maakt

De gemeente geeft aan in dit proces zich te houden aan hun eigen Leidraad Kwetsbare Groepen. Hierin staat dat de omwonenden een belangrijke betrokken partij is waar een goede communicatie mee moet plaatsvinden. Zie hieronder een aantal van onze brieven en vragen die wij hebben gestuurd en gesteld, waar op heel veel zaken geen of ontwijkende antwoorden op wordt gegeven. 

  1. Leidraad
  2. Brandbrief
  3. Brief Raadsleden Beeldvormende bijeenkomst 4 november 
  4. Mail reactie op beeldvormende raads bijeenkomst op 4 november 2020
Hier geen skaeve huse
Contact

In contact komen met ons? Dat kan! Vul onderstaand contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.

    Back to top of page